29 شهريور 1396 12:42:21
برگزاري دوره آموزشي جعل اسناد و راه¬هاي مقابله با آن مورخ 29/6/96

 

برگزاري دوره آموزشي جعل اسناد و راه­هاي مقابله با آن مورخ  1396/6/29

نظر به اهميت حفظ و مراقبت از اسناد مختلف وآگاهي كاركنان از شگردهاي جاعلين وكلاهبرداران در استفاده از اين اسناد و همچنين جلوگيري از رشد جرايم جعل وكلاهبرداري دوره آموزشي " جعل اسناد و راه­هاي مقابله با آن "ويژه مديران، معاونين و شاغلين دستگاه­هاي اجرايي  استان سمنان با حضور استاد گرامي جناب آقاي دكتر خير حامدي  در روز چهار شنبه 29/6/96  به مدت 6 ساعت  در مركز آموزش و پژوهش­هاي توسعه و آينده­نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان  استان برگزار گرديد.

 دراين دوره آموزشي كه مورد استقبال حاضرين قرار گرفت موضوعات مهمي چون انواع جعل ، راه هاي شناسايي اسناد مجعول از اسناد واقعي، نحوه تشخيص امضاي چك ، امضاي واقعي، انواع و اقسام سند ،انواع كلاهبرداري، ابعاد حقوقي و كيفري جعل انواع اسناد و مدارك و راه هاي مقابله با كلاهبرداري هاي مختلف و آگاهي بخشي به كاركنان مطرح و مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.

 

 

 

 

 


Powered by Tetis PORTAL