12 شهريور 1396 12:54:42
برگزاري دوره كاربردي آيين نگارش و مكاتبات اداري ويژه شاغلين دستگاه هاي اجرايي استان سمنان

برگزاري دوره كاربردي "آيين نگارش و مكاتبات اداري" ويژه شاغلين دستگاه هاي اجرايي استان سمنان

دوره كاربردي "آيين نگارش و مكاتبات اداري" ويژه شاغلين دستگاه هاي اجرايي استان از سوي مركز آموزش و پژوهش­هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان برگزار گرديد.

 در اين دوره آموزشي كه به مدت 12 ساعت در روزهاي دوشنبه و سه شنبه در 12 و13 شهريور ماه  با حضور استاد ارجمند آقاي دكتر اسلامي در مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برگزار شد، شركت كنندگان با اهميت و نقش مكاتبات اداري، انواع نامه هاي اداري و مشخصات آنها، اجزاء و اركان نامه هاي اداري، اندازه و ابعاد نامه هاي اداري، ضوابط مورد استفاده در تنظيم عنوان نامه، مراحل تهيه نامه هاي اداري، ثبت، ضبط و شماره گذاري نامه ها، ساير نوشته هاي اداري: (بخشنامه، صورت جلسه، دستوالعمل و ...)، آيين نگارش (شيوه هاي نوشتن، تعريف نوشته، ساختمان نوشته، ساخت جمله، مراحل ساخت جمله، شكل نوشته)، ويژگي هاي يك نوشته خوب: (مشخص بودن هدف، قاطعيت، روان و قابل درك بودن، تقسيم بندي منطقي نوشته، نتيجه گيري و جمع بندي)، ... آشنا شدن

 

 

 


Powered by Tetis PORTAL