27 شهريور 1396 11:9:43
دوره آموزشي نظام تصميم گيري در امور اداري

 

دوره آموزشي " نظام تصميم گيري در امور اداري "

دوره آموزشي " نظام تصميم گيري در امور اداري" به مدت 12 ساعت شغلي و تدريس جناب آقاي دكترحسيني ويژه مديران، معاونين، رؤسا ،كارشناسان  اداري، مالي و گزينش دستگاه هاي اجرايي در روز دوشنبه و سه شنبه مورخه 27 الي 28 شهريور ماه از ساعت 17 الي 20 درمركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري مركز استان سمنان برگزار گرديد.

در اين دوره فراگيران با مباحث ذيل آشنا شدند:

تعاريف و مفاهيم ،ضرورت و اهميت تصميم گيري،اصول شناسايي مشكلات و تصميم گيري،سازمان به عنوان مجموعه اي از نقاط تصميم گيري، ملاك درجه بندي تصميمات ، نظام تصميم گيري و عوامل مهم در طراحي آن،نظام تصميم گيري و كنترل،تكنيك ها و روش هاي تصميم گيري ،نظام تصميم گيري و سيستم هاي اطلاعاتي و ...

 

 

 


Powered by Tetis PORTAL