پنجشنبه 29 تير 1396 18:52:15


سند پيشنهادي برنامه ششم توسعه استان سمنان
ستاد تدوين برنامه ششم توسعه استان سمنان
 
دعوتنامه پنجمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال 1395
دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
 


نظر سنجي


تعداد بازدید از سایت 55386 تعداد بازدید از صفحه 23048 تعداد بازدید امروز صفحه 22

اخبار و رويدادها
1396/4/28تعيين پروژه هاي سرمايه گذاري خارجي
1396/4/27بازديد جناب آقاي طاهري رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي وهيات همراه مورخ 96/4/27 اداره كل زندان ها و اقدامات تاميني وتربيتي
1396/4/24سي و پنجمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان مورخ 24/4/96
1396/4/17سي و چهارمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مورخ 17 / 4 / 96
1396/4/4سي و سومين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مورخ 1396/4/3
1396/3/27سي ودومين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مورخ 1396/3/27
1396/3/20سي ويكمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان سمنان مورخ 1396/3/20
1396/3/17دومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان سمنان مورخ 1396/3/16
1396/3/13پيشنهادات كارگروه هاي تخصصي قابل طرح درشوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ1396/3/16
1396/3/3اولين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان سمنان مورخ 3/ 3/96
1396/2/31دستورالعمل جابجايي اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان انتقالي
1396/2/21سي امين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان مورخ 19‏/02‏/1396
1396/2/17بيست و نمهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان مورخ 16
1396/2/17شاخص هاي كارآمدي نمايه هايي از تحولات اقتصادي و اهم عملكرد دولت يازدهم
1396/2/13دوره آموزشي اصول و مباني نظري ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد

  

 


Powered by Tetis PORTAL