جمعه 8 ارديبهشت 1396 01:08:33


سند پيشنهادي برنامه ششم توسعه استان سمنان
ستاد تدوين برنامه ششم توسعه استان سمنان
 
دعوتنامه پنجمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال 1395
دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
 تعداد بازدید از سایت 46331 تعداد بازدید از صفحه 19181 تعداد بازدید امروز صفحه 4

اخبار و رويدادها
1396/2/4بسته رونق توليد واشتغال
1396/2/3ساختار پيشنهادي مدل اجرايي اقتصاد مقاومتي استان سمنان در سال 1396
1396/1/31اصلاحيه آگهي مناقصه شركت خدماتي
1396/1/31اصلاحيه آگهي مناقصه شركت فناوري اطلاعات
1396/1/28بيست و ششمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان مورخ 26 / 1 / 96
1396/1/26شيوه نامه نحوه امتيازدهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان سال 1395
1396/1/26اسناد مناقصه شركت خدماتي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1396/1/26اسناد مناقصه شركت فناوري اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1396/1/23جلسه اقتصاد مقاومتي مورخ 19 / 1 / 96
1396/1/23جلسه بررسي آمايش استان درحوزه شهرستان هاي سمنان- مهديشهر - سرخه مورخ 23/1/96
1396/1/23جلسه بررسي آمايش استان درحوزه شهرستان دامغان مورخ 23 / 1 /96
1396/1/23جلسه بررسي آمايش استان درحوزه شهرستان هاي شاهرود ، ميامي مورخ 23 / 1 /96
1395/12/26جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ 25 / 12 / 95
1395/12/24پيشنهادات كارگروه هاي تخصصي قابل طرح در شوراي برنامه ريزي استان مورخ 1395/12/25
1395/11/27ديدار جناب آقاي دكتر نعمتي معاون محترم امور نوسازي اداري و هماهنگي استانهاي سازمان برنامه و بودجه كشور و هيات همراه

 
 

 


Powered by Tetis PORTAL