دوشنبه 3 مهر 1396 09:37:49


سند پيشنهادي برنامه ششم توسعه استان سمنان
ستاد تدوين برنامه ششم توسعه استان سمنان
 
دعوتنامه پنجمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال 1395
دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
 


نظر سنجي


تعداد بازدید از سایت 62012 تعداد بازدید از صفحه 25903 تعداد بازدید امروز صفحه 7

اخبار و رويدادها
1396/6/29برگزاري دوره آموزشي جعل اسناد و راه¬هاي مقابله با آن مورخ 29/6/96
1396/6/27دوره آموزشي نظام تصميم گيري در امور اداري
1396/6/20برگزاري دوره آموزشي حسابداري بخش عمومي
1396/6/12برگزاري دوره كاربردي آيين نگارش و مكاتبات اداري ويژه شاغلين دستگاه هاي اجرايي استان سمنان
1396/6/8برگزاري جشنواره شهيد رجايي مورخ 1396/6/8
1396/5/24برگزاري دوره آموزشي مفاهيم و كليات دولت الكترونيك باحضور جناب آقاي دكتر ميررضايي در مركز آموزش وپژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
1396/5/24برگزاري دوره آموزشي مديريت تعارض و فنون مذاكره ويژه بهبود مديريت
1396/5/21جلسه مشترك سومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و سي و هفتمين (13‏-96) جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان مورخ 1396/5/21
1396/5/18شيوه نامه استاني اجراي ماده 27 مورخ1396/5/21
1396/5/11اسناد توسعه روستايي استان سمنان
1396/5/8كارگاه پژوهش محور با عنوان مديريت جامع شبكه هاي اجتماعي
1396/4/28لطفا پروژه هاي مربوطه تا تاريخ شنبه مورخ 1396/04/31 تكميل و به سازمان ارسال گردد.
1396/4/27بازديد جناب آقاي طاهري رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي وهيات همراه مورخ 96/4/27 اداره كل زندان ها و اقدامات تاميني وتربيتي
1396/4/24سي و پنجمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان مورخ 24/4/96
1396/4/17سي و چهارمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مورخ 17 / 4 / 96

 

Powered by Tetis PORTAL