برگزاري دومين جلسه شوراي حفاظت از آب در سال ۱۳۹۸ با حضور جناب آقاي مختارزاده مشاور محترم رياست سازمان
    1398/03/13

    دومين جلسه شوراي حفاظت از آب در سال ۱۳۹۸ به رياست جناب آقاي آشناگر، استاندار محترم سمنان و با حضور جناب آقاي مختارزاده مشاور محترم رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و جمعي از مديران اجرايي استان در روز يكشنبه مورخ 12 خرداد ماه 1398 در استانداري سمنان برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL