برگزاري دوره آموزشي «آشنايي با آيين نامه ها و ضوابط مربوط به تشخيص صلاحيت پيمانكاران »
  1398/07/03

  با توجه به هماهنگي انجام شده توسط كارگروه آموزش و ترويج ضوابط فني استان و نيز بر اساس مصوبات شوراي فني استان مورخ 17‏‏/2‏‏/98، با همكاري مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و انجمن شركت هاي ساختماني،راهسازي و تاسيساتي استان، دوره آموزشي با عنوان «آشنايي با آيين نامه ها و ضوابط مربوط به تشخيص صلاحيت پيمانكاران » با تدريس جناب آقاي مهندس بالار معاون امور نظام فني و اجرايي كشور و از صاحبنظران خبره در امورتشخيص صلاحيت، با سرفصل هاي ذيل، در روز چهارشنبه مورخ 3 مهر ماه 1398 در سالن فجر سازمان برگزار گرديد.

   

  • مروري بر آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران
  • شرايط و معيارهاي اخذ گواهينامه صلاحيت پيمانكاري
  • مدارك مورد نياز جهت اخذ صلاحيت و رتبه بندي براي متقاضيان گواهينامه صلاحيت پيمانكاري
  • چگونگي وارد كردن اطلاعات در سامانه ساجات براي متقاضيان گواهينامه صلاحيت پيمانكاري
  • حداكثر ظرفيت پيمانكاران در قرارداد

   

  Powered by Tetis PORTAL