عيد سعيد فطر مبارك باد
    1398/03/15

     

    ماه رمضان، ماه عبادت، ماه نزول قرآن، ماه ذكرخدا به پايان رسيد. خوشا بر آنان كه در اين ماه مبارك توشه‌اي از تقوي برگرفتند و خانه آخرت خويش را آباد كردند. همان بندگان مؤمني كه با روزه‌داري، تلاوت قرآن و اقامه‌ي نماز همراه و هم‌نفسشان در اين ايام مبارك بود.

    عيد سعيد فطر، تحفه خداوند متعال به مؤمناني است كه با روزه به غبارروبي خانه دل پرداخته، پليدي را از جان خود بيرون رانده و به جاي آن اخلاص و ايمان را جايگزين كرده اند. حقيقتاً اين عيد خجسته روز تولد و شكفتن دوباره انسان است.