برگزاري جلسه كارگروه اشتغال و بازآفريني استان سمنان
  1398/10/23

  جلسه كارگروه اشتغال و بازآفريني استان سمنان به رياست جناب آقاي دكتر عسگري، معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي استاندار سمنان و با حضور جناب آقاي نوبهار معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و اعضاي محترم كارگروه پيرامون بحث و تبادل نظر در مورد مباحث ذيل در روز دوشنبه مورخ 23 دي ماه 1398 در سالن مديريت بحران استانداري برگزار گرديد. 

  مهم‌ترين مباحث مطرح شده در اين نشست:
  🔸تلاش بانك‌هاي عامل براي اعطاي تسهيلات در بخش هاي مختلف اقتصادي استان شتاب بيشتري گيرد.
  🔸روند اعطاي تسهيلات در بخش روستايي و حمايتي استان با توجه به مدت زمان اندك تا پايان سال جاري سرعت گيرد.
  🔸توجه به مهارت و اجراي طرح‌هاي مهارت‌آموزي با تكيه بر نياز بازار در استان مورد توجه باشد.
  🔸بخش قابل توجهي از جويندگان كار در استان فاقد مهارت هستند كه بايد اهميت اين مهم ، روزافزون در استان فرهنگ سازي شود.
  🔸هدف از ايجاد فرصت‌هاي شغلي در مناطق محروم و روستايي ، مهاجرت معكوس و توسعه و آباداني پايدار در استان است.
  🔸نظارت بعد از ارايه تسهيلات براي ايجاد اشتغال پايدار مورد توجه دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد.
  🔸برگزاري كلاس‌هاي آموزشي براي دريافت تسهيلات مشاغل خانگي در استان سمنان انجام شد.
  🔸تثبيت اشتغال در بخش روستايي و مناطق محروم با تكيه بر توسعه اقتصادي مورد توجه است.
  🔸شناسايي محله‌هاي هدف براي اجراي مهارت‌آموزي در استان در دست اجرا است.
  🔸 طرح‌هاي بازآفريني شهري با تكيه بر رونق اقتصادي و مهارت‌محور در استان سمنان اجرا شود.
  🔸توجه به رويكردهاي كارشناسي براي اجراي طرح‌هاي بازآفريني شهري و ايجاد اشتغال پايدار مورد توجه باشد.
   

  Powered by Tetis PORTAL