برگزاري آئين افتتاح و بهره برداري همزمان طرح ها و پروژه هاي عمراني و اقتصادي شهرستان مهديشهر با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان
    1398/06/04

    آئين افتتاح و بهره برداري همزمان طرح ها و پروژه هاي عمراني و اقتصادي شهرستان مهديشهر با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، جناب آقاي آشناگر استاندار محترم سمنان و ديگر مسئولين استاني و شهرستاني در روز دوشنبه مورخ 4 شهريور ماه 1398 در فرمانداري مهديشهر برگزار گرديد.
    در سومين روز از هفته دولت مجموعا ۳۲۲۴۰۸ ميليون ريال اعتبار در قالب تعداد ۳۵ پروژه عمراني و ۴ پروژه اقتصادي افتتاح و ۹ پروژه نيز در شهرستان مهديشهر كلنگ زني شد.