برگزاري دومين جلسه كارگروه تخصصي ستاد درآمد و تجهيز منابع استان به رياست جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
  1398/07/24

  دومين جلسه كارگروه تخصصي ستاد درآمد و تجهيز منابع استان به رياست جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و با حضور مديران كل برخي از دستگاه هاي اجرايي استان با دستور كارهاي ذيل در روز چهارشنبه مورخ 24 مهر ماه 1398 در سالن جلسات سازمان برگزار گرديد.

   

  دستور كار جلسه:

  • بررسي عملكرد 6 ماه نخست سال جاري درآمدهاي استان سمنان
  • بررسي و شناسايي فرارهاي مالياتي و ارائه راهكارهاي مبارزه و پيشگيري از آن
  • بررسي دلايل عدم تحقق درآمدهاي دستگاه هاي اجرايي
  • پيشنهاد و پيش بيني رديف هاي درآمدي جديد
  • و ساير موارد


  Powered by Tetis PORTAL