بازديد از پروژه محور چهار بانده سمنان-فيروزكوه توسط كارگروه نظارت شوراي فني استان سمنان
    1398/11/05

    اعضاي محترم كارگروه نظارت شوراي فني استان و سركار خانم پيوندي مدير محترم نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان به منظور ارزيابي، نظارت و بررسي موانع و مشكلات فني پروژه ، در روز شنبه مورخ 5 بهمن ماه 1398 از پروژه "محور چهار بانده سمنان-فيروزكوه" بازديد به عمل آوردند.