بازديد جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از روستاهاي بخش كالپوش، دهستان رضوان و روستاي حسين آباد كالپوش
    1398/01/05

    صبح روز يكشنبه مورخ 1398/01/04 آقاي مالكي رياست سازمان مديريت با حضور در روستاي حسين آباد كالپوش از نزديك ضمن پيگيري اقدامات انجام شده از برخي مناطق آسيب ديده بازديد به عمل آوردند.

    همچنين در اين سفر سومين جلسه ستاد استاني مديريت بحران با حضور جناب آقاي مالكي و با هدف بررسي آخرين اقدامات انجام شده در مديريت بحران بخش كالپوش در بخشداري كالپوش برگزار گرديد.

    آقاي مالكي با بررسي خدمات رساني در زمينه آب ، برق و گاز  و ساير مايحتاج مردم در منطقه كالپوش بيان داشتند  با پيگيري مستمر جناب اقاي دكتر نوبخت و تخصيص اعتبار مناسب به اين حادثه، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نيز با جابجايي منابع استاني با تمام ظرفيت تلاش مي شود اثرات خسارات وارد شده را كاهش دهيم.