برگزاري دوره آموزشي توجيهي بدو خدمت با عنوان قانون مديريت خدمات كشوري در مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري (نمايندگي شاهرود)
    1398/08/27

    با عنايت به هماهنگي هاي به عمل آمده از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، دوره آموزشي با عنوان " قانون مديريت خدمات كشوري" از عناوين دوره هاي توجيهي بدو خدمت كاركنان دولت جهت آموزش كارشناسان جديد الاستخدام با تدريس جناب آقاي دكتر حسيني، در روزهاي شنبه، يكشنبه و دوشنبه  25 و 26 و27 آبان ماه 1398 در مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري( نمايندگي شاهرود) برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL