جلسه ارائه نتايج توليد ناخالص داخلي شهرستان هاي استان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان
    1398/11/08

    جلسه ارائه نتايج توليد ناخالص داخلي شهرستان هاي استان، توسط مشاور طرح با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، معاونين و جمعي از كارشناسان سازمان در روز سه شنبه مورخ  8 بهمن ماه 1398 در محل سالن جلسات شماره 1 اين سازمان برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL