حمايت معيشتي از مزاياي اصلاح قيمت بنزين است
  1398/09/06

  جناب آقاي مالكي روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا، افزودند: مهمترين مساله دولت در اين طرح، حمايت معيشتي از دهك هاي پايين درآمدي در راستاي بهبود منافع اجتماعي به نفع همه مردم است.
  وي گفت: عوايد طرح اصلاح قيمت و سهميه‌بندي بنزين در شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، به نفع قشر كم‌درآمد جامعه و افزايش رفاه آن‌ها است.
  جناب آقاي مالكي يادآور شد: بخشي از قدرت خريد مردم به ويژه قشر كم‌درآمد در برهه گذر از شرايط موجود و تحميل تحريم‌هاي ظالمانه كاهش يافت.
  وي با اشاره توزيع عوايد حاصل از اصلاح قيمت بنزين بين اقشار جامعه به ويژه قشر كم‌درآمد به‌منظور بهبود قدرت خريد اقشار كم درآمد، بيان كرد: دولت براي كاهش دغدغه‌هاي مردم در وهله نخست بسته معيشتي را از محل افزايش قيمت بنزين تعريف كرد و به خانوارهاي مشمول اين حمايت پرداخت ‌شد.
  رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سمنان ادامه داد: بنابراين از اين پس، دولت در ماه حدود ۴۰ هزار ميليارد ريال يارانه، ۲۴۰ هزار ميليارد ريال حقوق كاركنان و كارمندان و ۲۵ هزار ميليارد ريال حمايت معيشتي پرداخت مي كند.
  جناب آقاي مالكي با اشاره به ضرورت اطلاع‌رساني با هدف كاهش آثار سوء احتمالي اجراي اصلاح و سهميه‌بندي بنزين، تصريح كرد: بايد مردم را در زمينه اين طرح مطلع و با شفافيت و اعتمادسازي، لزوم آن را براي مردم تبيين كرد.
  وي يادآور شد: ستاد تنظيم بازار و دستگاه‌هاي نظارتي با مديريت نظارتي و افزايش نظارت‌ها نبايد اجازه افزايش قيمت كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم را بدهند.
  رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سمنان خاطرنشان كرد: همكاري آحاد جامعه با كاهش مصرف بنزين، براي گذار از وضعيت فعلي كشور به علت تحريم‌هاي اقتصادي ضروري است.
  براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا از روز بيست و چهارم آبان ۹۸، قيمت بنزين معمولي سهميه اي هر ليتر ۱۵ هزار ريال، قيمت بنزين معمولي غيرسهميه اي هر ليتر ۳۰ هزار ريال و بنزين سوپر هر ليتر ۳۵ هزار ريال محاسبه مي شود.
  Powered by Tetis PORTAL