برگزاري دوره آموزشي توجيهي بدو خدمت با عنوان كار تيمي و حل مساله
  1398/08/23

  با عنايت به هماهنگي هاي به عمل آمده از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، دوره آموزشي با عنوان " كار تيمي و حل مساله " جهت آموزش كارشناسان و كاركنان جديدالاستخدام با سرفصل هاي ذيل، در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 22 و 23 آبان ماه 1398 در مركز آموزش برگزار گرديد.

   

  سرفصل هاي دوره:

   

  • تعاريف و مفاهيم: (تيم، گروه و كار تيمي و مقايسه آنها)
  • انواع تيم ها و گروه هاي كاري
  • مزايا و منافع كار گروهي و تيم هاي كاري
  • تشكيلات تيم هاي كاري و نقش اعضاي گروه
  • مراحل تشكيل و توسعه تيم هاي كاري
  • ارزشيابي كار تيمي
  • روش هاي تصميم گيري گروهي
  • مشكلات كار گروهي
  • مقدمه اي بر روش سيستماتيك حل مسئله
  • گام هاي حل مسئله و تشريح آنها
  • تكنيك ها و ابزارهاي مورد استفاده در حل مسئله

   

   

  Powered by Tetis PORTAL