نشست جناب آقاي دكتر عليرضا باقري ثالث مشاور محترم رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور در امور ادارات كل استان‌ها و جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان
    1398/05/03

    صبح روز پنجشنبه مورخ 3 مرداد ماه 1398 جناب آقاي دكتر عليرضا باقري ثالث مشاور محترم رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور در امور ادارات كل استان‌ها و جناب آقاي هژبري مدير كل محترم نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان سمنان با جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ديدار و پيرامون مسائل مختلف از جمله مشكلات و دغدغه هاي سازمان نوسازي و اعتبارات مورد نياز اين سازمان در سال 1398 در دفتر جناب آقاي مالكي به گفتگو پرداختند.