برگزاري جلسه كارگروه استاني ماده (23) قانون الحاق (2)
    1398/11/29

    جلسه كارگروه استاني ماده (23) قانون الحاق (2) به استناد دستورالعمل اجرايي ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب سال 1393، به منظور بررسي برخي پروژه ها، با حضور جناب آقاي صباغيان معاون محترم هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و مديران و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي استان در روز سه شنبه مورخ 29‏ بهمن ماه 1398 در محل سالن جلسات سازمان برگزار گرديد.

     

     

    Powered by Tetis PORTAL