نشست فعالان و‌ نخبگان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات با وزير محترم ارتباطات وفناوري اطلاعات جناب مهندس آذري جهرمي در سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان سمنان
    1397/11/17

    در پنجمين روز از دهه مبارك فجر، رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي ميزبان وزير محترم ارتباطات وفناوري اطلاعات جناب مهندس آذري جهرمي ، استاندار محترم ونماينده محترم وهيات همراه در نشست فعالان ونخبگان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات  بود .  در اين نشست كه با خوش آمد گويي جناب آقاي مالكي آغاز گرديد، نمايندگان نخبگان استان به طرح دغدغه هاي استان در زمينه هاي فناوري اطلاعات پرداختند. مهندس آذري جهرمي هم توجه به اقتصاد ديجيتال و افزايش اشتغال با توسعه كسب و كارهاي نوين را اجتناب ناپذير دانست   ايشان با بيان اينكه دولت ها در اقتصاد ديجيتال فقط به مقررات گذاري و‌توانمندسازي مي پردازند، گفت: در اقتصاد هاي مردم محور، دولت ها تصدي گري را واگذار مي كنند و جدا از عدم درك مناسب در لايه اجرايي در استفاده حداكثري از ظرفيت ها، جدال سراسري بين سنت و مدرنيته وجود دارد كه همه كشورها با آن دست به گريبان هستند. عضو‌ جوان كابينه دولت دوازدهم با اشاره به اينكه از سال ۹۲ تا امسال تمركز دولت با گسترش دسترسي ها و كار ويژه روي موضوع شهروند ديجيتالي بود، تصريح كرد: بعد از حدود ۱۲ سال وقفه اي كه در توسعه زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات اتفاق افتاد، از سال ۹۲ در پي توسعه هاي انجام شده با گسترش انفجاري رشد كسب و كارهاي نوپا روبرو شديم.

    اين نشست صميمي در ساعت 16 به پايان رسيد.