برگزاري جلسه مشترك شوراي اداري و آئين افتتاح همزمان پروژه هاي عمراني، اقتصادي شهرستانهاي گرمسار و آرادان با حضور جناب آقاي مالكي
    1398/06/03

    جلسه مشترك شوراي اداري و آئين افتتاح همزمان پروژه هاي عمراني، اقتصادي شهرستانهاي گرمسار و آرادان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، جناب آقاي آشناگر استاندار محترم سمنان و مسئولين استاني و شهرستاني در روز يكشنبه مورخ ۳ شهريور ماه ۱۳۹۸ در فرمانداري شهرستان گرمسار برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL