برگزاري اولين جلسه كميته علمي و تخصصي صنعت، معدن و تجارت
    1398/09/24

    اولين جلسه كميته علمي و تخصصي صنعت، معدن و تجارت كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان سمنان با حضور اعضاي اين كميته و سركار خانم ملك پور مدير محترم مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به منظور بررسي و اولويت بندي عناوين طرح هاي پيشنهادي اين كميته در روز يكشنبه مورخ 24 آذر ماه 1398 در محل پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL