ديدار نوروزي جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با كاركنان سازمان
    1398/01/18

    صبح روز يكشنبه مورخ 1398/01/18 جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با كاركنان در سالن فجر ديدار و ضمن تبريك سال جديد از  حسن همكاري خالصانه و زحمات بي شائبه كاركنان تقدير و  تشكر نمودند.

    همچنين در  اين جلسه هر يك از معاونين و مديران سازمان ضمن تبريك سال جديد از عملكرد، موفقيت‌ها و دستاوردهاي واحدهاي مختلف در سال 1397 و از برنامه هاي آتي در سال 1398 گزارش مختصري ارائه نمودند.

    جناب آقاي مالكي در خاتمه ابراز اميدواري نمودند كه در سال جديد با همكاري، همراهي و همدلي يكايك همكاران گام‌‌هاي استواري در راستاي تحقق اهداف خرد و كلان سازمان برداشته شود.