برگزاري ششمين آزمون استخدامي فراگير (متمركز) دستگاه هاي اجرايي استان همزمان با سراسر كشور در سال 1397
  1397/12/18

  ششمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه­هاي اجرايي استان همزمان با سراسر كشور صبح روز  جمعه 17  اسفند ماه در سه شهرستان استان سمنان  شامل سمنان (يك حوزه دانشگاه سمنان )، شاهرود (يك حوزه- حوزه دانشگاه صنعتي شاهرود) و گرمسار (يك حوزه- دانشگاه پيام نور) برگزار گرديد.

  در اين آزمون 2950 نفر از استان شركت نموده اند كه از اين تعداد 1129نفر خانم ( 28/38 درصد) و 1821 نفر آقا ( 72/61 درصد) مي­باشند.

  سهم استان سمنان  در ششمين آزمون استخدامي متمركز 76 نفر هست كه براي 13 دستگاه اجرايي افراد استخدام خواهند شد كه بيشترين مجوز استخدام مربوط به اداره كل حفاظت محيط زيست استان (15 سهميه) مي باشد.

  مجوزها براي دستگاه­هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران(4 مجوز)، بانك ملي(8 مجوز)، شركت آب و فاضلاب(6 مجوز)، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري (10 مجوز)، اداره كل حفاظت محيط زيست(15 مجوز)، اداره كل تعزيرات حكومتي(3 مجوز)، اداره كل  امور مالياتي جذب قراردادي(7 مجوز)، اداره كل ورزش و جوانان ( 4 مجوز)، اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي(5 مجوز)، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي (4 مجوز)، اداره كل ثبت اسناد واملاك (4 مجوز)، سازمان امور اراضي(2 مجوز) و صنعت معدن و تجارت  (4 مجوز) مي­باشد.

   

   

   

  سهميه آزاد / 3 درصد / 5 درصد

  سهميه 25 درصد ايثارگران

  استان

  دستگاه

  زن

  مرد

  زن/مرد

  كل

  زن

  مرد

  زن/مرد

  كل

  مجموع

  سمنان

  بانك ملي ايران

  0

  0

  6

  6

  0

  0

  2

  2

  8

  سمنان

  بنيادشهيد و امور ايثارگران

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  3

  4

  4

  سمنان

  سازمان امور اراضي كشور

  0

  0

  2

  2

  0

  0

  0

  0

  2

  سمنان

  سازمان امور مالياتي كشور(به كارگيري قراردادي)

  0

  0

  0

  6

  0

  0

  1

  1

  7

  سمنان

  سازمان تعزيرات حكومتي

  0

  2

  0

  2

  0

  1

  0

  1

  3

  سمنان

  سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

  0

  0

  0

  4

  0

  0

  0

  0

  4

  سمنان

  سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور

  0

  0

  7

  7

  0

  0

  3

  3

  10

  سمنان

  سازمان حفاظت محيط زيست

  0

  12

  0

  12

  0

  3

  0

  3

  15

  سمنان

  شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور(مادر تخصصي)

  0

  0

  0

  5

  0

  0

  1

  1

  6

  سمنان

  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

  0

  0

  3

  4

  0

  0

  1

  1

  5

  سمنان

  وزارت صنعت، معدن و تجارت

  0

  0

  3

  3

  0

  0

  1

  1

  4

  سمنان

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

  0

  0

  3

  3

  0

  0

  1

  1

  4

  سمنان

  وزارت ورزش و جوانان

  0

  0

  3

  3

  0

  0

  1

  1

  4

  مجموع

  0

  14

  27

  57

  0

  5

  14

  19

  76