اجراي طرح نيروي كار در فصل بهار 1399 از ابتداي روز 20 ام ارديبهشت به مدت 2 هفته از طريق تماس تلفني انجام مي گيرد.
  1399/02/20

  به منظور ارزيابي و تحليل سياستهاي كلان  اقتصادي كشور آمارگيري طرح نيروي كار كشور از خانوارهاي كشور مطابق با آخرين توصيه‌هاي سازمان بين‌المللي ‌كار (ILO)  و براساس نياز برنامه ‌ريزان و با هدف محاسبه‌ي شاخص‌هاي فصلي و سالانه‌ي نيروي‌كار، از جمله نرخ مشاركت اقتصادي، نرخ بيكاري و تغييرات آن‌ها طراحي شده است كه در فصل بهار امسال به دليل شيوع بحران ويروس كوويد ١٩، مسئولين و كميته فني براي رفع اين معضل در جمع آوري اطلاعات بازار كار،  شيوه ها و راهكارهاي جايگزيني در نظر گرفته اند.
  بر اين اساس ، با توجه به اجراي طرح نيروي كار در فصل بهار ١٣٩٩ از ابتداي روز ٢٠ ام ارديبهشت به مدت ٢ هفته، با خانوارهاي مشمول در فهرست ‌نمونه‌گيري تصادفي جمع آوري آمار و اطلاعات طرح مذكور از طريق تماس تلفني با شماره هاي ( 31261176 - 31261178 – 31261179 – 31261180 – 31261190 – 31261191 – 31261192 – 31261193 – 31261194 - 31261195 ) انجام مي گيرد. همچنين در صورت عدم دسترسي تلفني به خانوار، با رعايت كامل پروتكل‌هاي بهداشتي تكميل پرسشنامه از طريق مصاحبه حضوري اجرا خواهد شد.
  به منظور اطلاع خانوارها از محتواي مصاحبه و نوع پرسش ها ، بروشور اطلاع رساني پيوست مي باشد. همچنين جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31261188 تماس حاصل فرمائيد.

   

  Powered by Tetis PORTAL