آئين افتتاح همزمان پروژه هاي عمراني و اقتصادي شهرستان دامغان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان
    1398/06/05

    آئين افتتاح همزمان پروژه هاي عمراني و اقتصادي شهرستان دامغان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، جناب آقاي آشناگر استاندار محترم و مسئولين استاني و شهرستاني در روز سه شنبه مورخ 5 شهريور 1398 در دانشگاه دامغان برگزار گرديد.