برگزاري جلسه هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني با حضور جناب آقاي نوبهار
  1398/09/07

  جلسه اي پيرامون بررسي عملكرد و هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني با حضور جناب آقاي نوبهار معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و مديران و كارشناسان اين معاونت با دستور كار "تشكيل كارگروه توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي" و " بررسي نقاط ضعف و قوت ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان در راستاي اصلاح نظام اداري" در روز پنجشنبه مورخ 7 آذر ماه 1398 برگزار گرديد.

  همچنين در اين جلسه مقرر گرديد:

  • براي وحدت رويه؛ شرح وظايف كارگروه توسعه مديريت از امور مرتبط سازمان اداري و استخدامي استعلام گردد.
  • جلسه هم انديشي با دستگاه هاي اجرايي براي تبيين نقاط ضعف و قوت ارزيابي عملكرد شاخص هاي عمومي و اختصاصي سال 1397 و اصلاح و بهبود عملكرد براي سالهاي آتي، به طور منظم برگزار گردد.

   

  Powered by Tetis PORTAL