نهمين جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه وپنجاه ويكمين ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان با حضور رياست محترم سازمان ، استاندار محترم ،معاون محترم هماهنگي برنامه وبودجه ونمايندگان محترم ومديران دستگاه هاي اجرايي برگزار گرديد.
    1397/10/22

    Powered by Tetis PORTAL