برگزاري جلسه پيگيري، بررسي و رسيدگي به مسائل و موارد پيرامون فرودگاه سمنان
  1398/12/08

  جلسه پيگيري، بررسي و رسيدگي به مسائل و موارد پيرامون فرودگاه سمنان با حضور جناب آقاي صباغيان معاون محترم هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و جناب آقاي دكتر فخري، معاون محترم هماهنگي امور عمراني استاندار سمنان و مديران محترم دستگاه هاي اجرايي پيرامون بررسي موارد ذيل در روز پنجشنبه مورخ 8 اسفند ماه 1398 برگزار گرديد.

  آنچه در اين ‌جلسه مطرح شد:
  🔸 اتخاذ تصميمات لازم در خصوص احداث جايگاه سوخت فرودگاه سمنان از طريق شركت پيمانكار
  🔸 بحث و تبادل نظر پيرامون تقويت روند موجود و رفع كاستي ها و موانع
  🔸 بررسي مسائل و موارد پيرامون تقويت تجهيزات پروازي مورد نياز فرودگاه جهت راه اندازي پرواز در ساير خطوط هوايي در آينده
  🔸با انتخاب پيمانكار، مراحل اجرايي احداث ساختمان هواشناسي فرودگاه سمنان آغاز و تاكنون حدود ۴۲ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
  🔸 پيگيري ايجاد چارت سازماني و تامين ‌نيروي انساني نيروي حفاظت فرودگاه

  🔸پيگيري در خصوص احداث ساختمان جديد ويژه نيروي حفاظت فرودگاه
  🔸 ترمينال جديد فرودگاه نيز در حال احداث بوده و با اقدامات انجام شده تاكنون، بيش از ۶۵ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
  🔸 تاكيد بر تكميل فنس كشي اطراف فرودگاه و اجراي موارد مورد نظر نيروي حفاظت در خصوص تامين ‌امنيت از سوي مجموعه فرودگاه سمنان

   

  Powered by Tetis PORTAL