برگزاري دومين جلسه هماهنگي مديريت نظام فني و اجرايي سازمان
    1399/02/20

    در راستاي اجراي دستور رياست محترم سازمان و به منظور پيشبرد اهداف و تعاملات درون سازماني، دومين جلسه مديريت نظام فني و اجرايي با حضور سركار خانم پيوندي مديريت محترم نظام فني و اجرايي و جناب آقاي مختار زاده مشاور محترم رئيس سازمان و همكاران بخش فني با دستور كار " گزارش اقدامات انجام شده توسط همكاران از فروردين ماه سال جاري تاكنون و بحث و بررسي پيرامون اقدامات انجام شده با موضوع واگذاري پروژه ها " در روز شنبه مورخ 20 ارديبهشت ماه 1399 برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL