برگزاري اولين جلسه كميته علمي و تخصصي آموزش، فرهنگي، اجتماعي و سلامت
    1398/09/26

    اولين جلسه كميته علمي و تخصصي آموزش، فرهنگي، اجتماعي و سلامت كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان سمنان با حضور اعضاي اين كميته و سركار خانم ملك پور مدير محترم مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به منظور بررسي و اولويت بندي عناوين طرح هاي پيشنهادي اين كميته، ساعت 12:30 الي 15:30روز سه شنبه مورخ 26 آذر ماه 1398 در دانشگاه علوم پزشكي سمنان برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL