برگزاري دوره آموزشي راهبردهاي آموزش و توان افزايي
  1398/08/30

  با عنايت به نيازسنجي به عمل آمده از سوي مركز آموزش وپژوهش هاي توسعه وآينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، دوره آموزشي " راهبردهاي آموزش و توان افزايي " ويژه مديران مياني دستگاه هاي اجرايي استان با تدريس جناب آقاي عبادي و با سرفصل هاي ذيل در روز پنجشنبه مورخ 30 آبان ماه 1398 در مركز آموزش برگزار گرديد.

   

  سرفصل هاي دروه:

  • تعاريف و مفاهيم و الزامات برنامه هاي توانمند سازي
  • فرآيند توانمند سازي و عوامل موثر بر آن
  • استراتژي مربوط به توانمند سازي كاركنان
  • محدوديت هاي اجرايي توانمند سازي كاركنان
  • فنون و ابزار خلق توانمند سازي
  • دستاوردهاي حاصل از اجراي توانمند سازي
  • چالش هاي موجود در توانا سازي
  • توانمند سازي و ارزش هاي اخلاقي

   

  Powered by Tetis PORTAL