برگزاري جلسه پيگيري پروژه مجتمع فرهنگي و گردشگري سرخه با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان
    1398/07/03

    جلسه پيگيري پروژه مجتمع فرهنگي و گردشگري سرخه با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و برخي از مديران دستگاه هاي اجرايي در روز چهارشنبه مورخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۸ در استانداري سمنان برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL