برگزاري پنجاهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي وهشتمين جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي
  1397/10/02

  جلسه مشترك شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان در روز يكشنبه مورخ 97/10/02 به رياست جناب آقاي دكتر آشناگر استاندار و رئيس محترم جلسه و اعضا و مدعوين محترم در محل سالن جلسات يادگار امام (ره)استانداري تشكيل گرديد.

  پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد، جناب آقاي دكتر آشناگر استاندار و رئيس محترم جلسه ضمن تشكر از حضوراعضاي محترم تأكيد داشتند: شوراي برنامه ريزي و توسعه استان از مهمترين جلسات توسعه اي استان مي باشد كه اعضاي محترم با جديت و آمادگي كامل در جلسات شركت نمايند و پيرامون موضوعات مطروحه اشراف كامل داشته باشند. ايشان فرمودند بايد اهداف كلي و رويكرد جامعي بر اساس پروژه هاي اولويت دار در استان تعريف ومشخص شود، و چند كار بزرگ تعريف و همه بضاعت استان را براي رسيدن به اهداف كلي بكار بگيريم و طرح ها و پروژه ها هم حول همين‌محورها باشد.

  رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان برفعال سازي كارگروه هاي ذيل شوراي برنامه ريزي استان تأكيد نمودند و بيان داشتند در جهت تقويت اين جلسات همه مصوبات در صحن شوراي برنامه ريزي بايد مستند به كار كارشناسي و خروجي كار گروه هاي مذكور باشد و روساي كارگروه ها با جديت برنامه ها را مشخص كنند تا در مورد آنها دقيقتر تصميم گيري شود.

  رئيس ستاد اقتصاد مقاومتي استان در پايان ضمن تاكيد جدي بر پيگيري مصوبات سفر رئيس جمهور به استان سمنان خاطرنشان كردند:ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و شوراي برنامه ريزي و توسعه با جديت تمام ظرفيت هاي اين سفر را براي توسعه استان پيگيري نمايد،تا سبب گلايه دولت و مردم نشود.

  پس از بيانات استاندار محترم استان،رئيس محترم سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان جناب آقاي مالكي ضمن خوش آمدگويي به اعضا و مدعوين محترم ، دستور كار جلسه را قرائت نمودند. ايشان در راستاي دستور كار دوم جلسه بيان داشتند: در فرهنگ ديني نااميدي از رحمت الهي بزرگترين گناه است.بدون اميد اجتماعي، سرمايه هاي اقتصادي، انساني، اجتماعي،فرهنگي وسياسي كارايي ندارد.هر آسيبي به اميد اجتماعي ضد توسعه است.

  انسان مخزن اميد است ونبايد كاركرد اجتماعيش پراكندن نا اميدي باشد.هركس نگران آينده كشور است بايد از اخباري كه اميد جامعه را از بين مي برد دست بردارد.ايشان در ادامه به ارائه گزارش آخرين وضعيت اعتبارات استاني وتخصيص آن در سال 1397 پرداختند وسپس به ويژگيهاي لايحه بودجه 98 اشاراتي داشتند. 

  در ادامه جلسه پروژه هاي تخصصي ستاد فرماندهي بررسي و 36 طرح اقتصاد مقاومتي در بخش هاي آب ،كشاورزي، منابع طبيعي، صنعت و نوسازي مدارس تصويب شد.

  ودر راستاي دستور كار سوم جلسه ، پيشنهادات كارگروه هاي تخصصي ذيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تصويب گرديد. جلسه ساعت 15 به پايان رسيد.