برگزاري سومين جلسه ستاد مديريت بحران استان در شهرستان ميامي با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و بازديد از روستاهاي آسيب ديده بخش كالپوش
    1398/01/08

    روز چهارشنبه مورخ 1398/01/07 جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به همراه استاندار و جمعي از مديران اجرايي استان از روستاهاي بخش كالپوش، دهستان رضوان و روستاي حسين آباد كالپوش بازديد كردند و ضمن پيگيري اقدامات انجام شده در سفر هفته گذشته ايشان به اين مناطق آسيب ديده، از نزديك با مردم نجيب و خونگرم اين منطقه گفتگو و از خسارات ناشي از رانش زمين و همچنين از سوله انبار كالا و وضعيت سد در روستاي حسين آباد بازديد به عمل آوردند.

    همچنين در اين سفر سومين جلسه شوراي مديريت بحران استان با حضور جناب آقاي مالكي و با هدف بررسي خسارات اين حادثه و آخرين اقدامات انجام شده در خصوص جبران اين خسارات در ميامي برگزار گرديد.