برگزاري جلسه بررسي و رسيدگي به مسائل و مشكلات پروژه هاي حوزه راه و شهرسازي استان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان
    1398/09/19

    جلسه بررسي و رسيدگي به مسائل و مشكلات پروژه هاي حوزه راه و شهرسازي استان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، جناب آقاي دكتر فخري، معاون محترم هماهنگي امورعمراني استاندار سمنان و جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي استان در روز سه شنبه مورخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸ دراستانداري سمنان برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL