ابلاغ مبلغ 50 ميليارد ريال اعتبار با تخصيص 100 درصد بابت هزينه هاي ضروري ناشي از سيل از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور به استان سمنان
    1398/01/05

    مبلغ 50 ميليارد ريال اعتبار بابت هزينه هاي ضروري و بازسازي ابنيه و تاسيسات خسارت ديده از سيل با تخصيص كامل از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور به استان سمنان ابلاغ گرديد.

    ابلاغ مبلغ 50 ميليارد ريال اعتبار.pdf

    Powered by Tetis PORTAL