برگزاري چهارمين دوره تربيت ارزياب حرفه اي شايستگي مديران در سال 1398
  1398/10/05

  مركز آموزش مديريت دولتي كشور به عنوان يكي از متوليان پياده سازي و استقرار كانون هاي ارزيابي توسعه و شايستگي عمومي مديران در دستگاه هاي اجرايي، چهارمين دوره از دوره هاي تربيت ارزياب حرفه اي را با حضور جمعي از معاونان و مديران محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان و ديگر استان ها از تاريخ 3 لغايت 24 ديماه جاري روزهاي سه شنبه و چهارشنبه برگزار مي نمايد.
  در دوره تربيت ارزياب حرفه اي كه يكي از بسترهاي حياتي در ايجاد كانون هاي ارزيابي و توسعه است؛ فراگيران ابتدا با مباحث مبنايي سياست هاي كلي نظام اداري، قانون مديريت خدمات كشوري، نقشه راه اصلاح نظام اداري و طبقه بندي مشاغل دولتي آشنا شده سپس وارد عناوين آموزشي تخصصي شامل ؛آشنايي با كانون هاي ارزيابي و توسعه، مدل شايستگي عمومي دولت، اصول مشاهده، ثبت و طبقه بندي ارزشيابي، ابزارهاي تمريني و غير تمريني در كانون هاي ارزيابي و نحوه جمع بندي گزارش و بازخورد مي شوند.
  در اين دوره علاوه بر ارائه  مباحث تئوري و نظري  كانون هاي ارزيابي توسط اساتيد خبره، اجراي عملي، كاربردي و مهارتي دوره آموزشي نيز مورد تاكيد مي باشد.
   


  Powered by Tetis PORTAL