برگزاري يازدهمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه و پنجاه و سومين ستاد اقتصاد مقاومتي استان با حضور رياست محترم سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان جناب آقاي مالكي
    1397/12/12

    پنجاه و سومين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و سپس يازدهمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در ساعت ده صبح روز يكشنبه مورخ 1397/12/12 به رياست جناب آقاي آشناگر استاندار و رئيس محترم جلسه و با حضور اعضا و مدعوين محترم در محل سالن جلسات يادگار امام (ره) استانداري تشكيل گرديد.

    پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد، جناب آقاي مالكي دبير محترم جلسه و رئيس سازمان مديريت و برنامه يزي استان ضمن خوشامدگويي به اعضا و مدعوين محترم و ارائه دستور كار جلسه؛ توضيحاتي را در خصوص دستور كار اول جلسه، بررسي پيشنهادات كارگروه هاي تخصصي ذيل شورا بيان نمودند.

    در پايان و جمع بندي جلسه جناب آقاي آشناگر استاندار و رئيس محترم جلسه ضمن تشكر از جناب آقاي دكتر دانايي و دكتر چمن و پرسنل دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان بيان داشتند: بهداشت و درمان‌ استان در زمينه‌هاي مختلف بسيار‌ مطلوب فعاليت داشته و انتظار مي‌رود كه ارتقا شاخصه هاي سلامت و بهداشت در استان با عملكرد مطلوب اين مجموعه، مستمر باشد .

    رئيس محترم ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان در پايان فرمايشات خود از نمايندگان محترم مردم شريف شهرستان هاي استان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب انتقال آب درياي خزر به استان سمنان كه با رأي بالاي 81 درصدي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تشكر و قدرداني نموده و فرمودند : گام اول اين مصوبه انجام پذيرفت و گام دوم كه جذب سرمايه گذار است كه از طريق وزارتخانه هاي نيرو و صنعت ، معدن و تجارت پيگيري گردد و اجرايي شود ، بي‌ترديد با تامين منابع آب پايدار، استان سمنان بيش از پيش، نقش اثرگذار خود در حوزه اشتغال كشور را ايفاخواهد كرد.