برگزاري آزمون دوره هاي آموزشي توجيهي بدو خدمت
    1398/09/05

    با هماهنگي هاي صورت گرفته از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آزمون دوره هاي آموزشي توجيهي بدو خدمت با عناوين: (روخواني و روانخواني قرآن كريم - اخلاق حر فه اي مبتني بر آموزه هاي اسلامي در نظام اداري - آشنايي با ساختار نظام اداري - كار تيمي و حل مساله - قانون مديريت خدمات كشوري - فرهنگ سازماني و ارتباطات موثر در سازمان ) در روز سه شنبه مورخ 5 آذر ماه 1398 در مركز آموزش برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL