برگزاري دوره قانون كار و تامين اجتماعي در مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نمايندگي شاهرود
    1398/10/16

    دوره قانون كار و تامين اجتماعي ويژه روسا و كارشناسان اداري و مالي دستگاه هاي اجرايي در روز يكشنبه مورخ 15 دي ماه با تدريس مباحث مربوط به قوانين كار توسط مدرس محترم جناب آقاي عالي و روز دوشنبه مورخ 16 دي ماه 1398 مباحث مربوط به قوانين تامين اجتماعي توسط مدرس محترم جناب آقاي رحيمي در مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نمايندگي شاهرود برگزار گرديد. 

     

    Powered by Tetis PORTAL