برگزاري جلسه اصلاح ودرج عملكرد پروژه هاي اقتصاد مقاومتي سال 97 درسامانه نيپا در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
    1398/02/12

    در روز پنجشنبه مورخ 12 ارديبهشت ماه 1398 جلسه اي پيرامون رفع نواقص و اصلاح منشور پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در سامانه نيپا و تشريح مكانيزم درج گزارش عملكرد پروژه ها در اين سامانه با حضور نمايندگان و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و نمايندگان برخي از دستگاه هاي اجرايي استان در سالن جلسات سازمان برگزار گرديد.