برگزاري جلسه شوراي اداري استان باحضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي در دامغان
    1397/11/04

    جلسه شوراي اداري استان با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي  ورياست استاندار محترم جناب آقاي آشناگر در محل فرمانداري دامغان برگزار گرديد

    Powered by Tetis PORTAL