اولين گردهمايي رابطين و مسئولين آموزش و پژوهشي دستگاه هاي اجرايي استان با حضور مديريت و كارشناسان مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه وآينده نگري سازمان
    1398/01/27

    صبح روز سه شنبه 27 فروردين، اولين گردهمايي رابطين و مسئولين آموزش و  پژوهشي دستگاه هاي اجرايي استان  با حضور سركار خانم ملك پور، مديريت مركز آموزش و  پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و  كارشناسان اين مركز در سالن فجر سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برگزار گرديد.