برگزاري دوره آموزشي مديريت بحران از سوي مركز آموزش و پژوهش و توسعه آينده نگري
  1398/07/16

  دوره آموزشي مديريت بحران ذيل دوره هاي تخصصي راهبردي و مساله محور با هدف آماده سازي مديران به منظور پاسخگويي سريع به تحولات محيطي، مهار بحران هاي مختلف اجتماعي و سياسي و تقويت سرمايه اجتماعي و در جهت بروز رساني و تقويت آموزش علمي مديران ، معاونين و روساي دستگاه هاي اجرايي با سرفصل هاي ذيل، در روز سه شنبه مورخ 16 مهر ماه 1398 در فرمانداري شهرستان شاهرود از سوي مركز آموزش و پژوهش و توسعه آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان،  برگزار گرديد.


  سرفصل هاي دوره:


  • مفهوم و چرخه مديريت بحران
  • نظريه هاي مديريت بحران
  • راهبردها و راهكارهاي برون رفت از بحران
  • مديريت بحران در كشورهاي جهان 
  • نظام مديريت بحران در ايران و تفاوتهاي آن با جهان
  • نقشها ، وظايف ، ويژگي ها و صلاحيتهاي مدير بحران


  در اين جلسه آموزشي استاد محترم جناب آقاي مهندس خداداد با اشاره به مفهوم و چرخه مديريت بحران و نظريه هاي مديريت بحران ، به بيان راهكارها ي برون رفت از بحران پرداختند . ايشان در جمع مديران حاضر در جلسه مقايسه اي از نحوه مديريت بحران در كشورهاي دنيا داشته و نظامهاي مديريت بحران در ايران و تفاوتهاي آن با جهان را تشريح نمودند.

   


  Powered by Tetis PORTAL