ديدار رياست سازمان جناب آقاي مالكي با مشاور وزير ودبير مناطق كمتر توسعه يافته وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي جناب آقاي پور هاشمي
    1397/12/11

    جناب آقاي مالكي در استانداري سمنان به همراه استاندار محترم جناب آقاي مهندس آشناگر با پور هاشمي مشاور وزير ودبير مناطق كمتر توسعه يافته وزارت بهداشت  درمان وآموزش پزشكي كشور به گفتگو نشست .

     

    Powered by Tetis PORTAL