برگزاري دومين جلسه هماهنگي امور توسعه و برنامه ريزي با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان
  1399/03/01

  در راستاي پيشبرد اهداف و تعاملات درون سازماني، دومين جلسه هماهنگي امور توسعه و برنامه ريزي به رياست جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و با حضور جناب آقاي صباغيان معاون محترم هماهنگي برنامه و بودجه و جناب آقاي عزيزالدين سرپرست محترم امور توسعه و برنامه ريزي و كارشناسان آن معاونت با دستور كارهاي ذيل در روز پنجشنبه مورخ 1 خرداد ماه 1399 برگزار گرديد.

   

  • ارائه گزارش اقدامات انجام شده از ابتداي سال جاري تاكنون
  • تدوين فرمت سيماي شهرستان هاي استان
  • بررسي آخرين وضعيت پروژه هاي مهم اقتصاد مقاومتي و جهش توليد

   

  Powered by Tetis PORTAL