برگزاري نشست تخصصي پرسش و پاسخ ويژه كاربران سامانه تداركات الكترونيكي دولت در شاهرود
    1398/09/20

    نشست تخصصي پرسش و پاسخ ويژه كاربران سامانه تداركات الكترونيكي دولت با همكاري مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري (نمايندگي شاهرود) سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و دانشگاه علوم پزشكي شاهرود با حضور جناب آقاي حداد مدير محترم امور استان هاي سامانه ستاد و مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي سطح استان و طرح مباحثي همچون( معاملات جزئي و متوسط – خريد هاي جزئي – مناقصات و مزايده هاي دستگاه هاي دولتي و ... ) در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 19 و 20 آذر ماه 1398 در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL