نشست جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رييس جمهور و رييس محترم سازمان برنامه و بودجه با همكاران سازمان به صورت وبينار
    1398/04/25

    نشست جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رييس جمهور و رييس محترم سازمان برنامه و بودجه با همكاران سازمان با موضوع تشريح راهبردهاي سازمان برنامه و بودجه كشور در سال 1398 روز سه شنبه مورخ 25‏/4‏/1398 ساعت 30‏:10 در سالن اجتماعات فجر سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان به صورت وبيناري و با حضور معاونين، مديران و كارشناسان سازمان برگزار گرديد.