برگزاري جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان سمنان با حضور جناب آقاي نوبهار معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان
    1398/04/25

    جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان سمنان با حضور جناب آقاي نوبهار معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني و جناب آقاي مختار زاده مشاور محترم رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و جناب آقاي دانايي فرماندار محترم شهرستان سمنان و مديران و مسئولان اين شهرستان به منظور بررسي اعتبارات شهرستان در سال 1398 در روز سه شنبه مورخ 25 تير ماه ۱۳۹۸ در فرمانداري اين شهرستان برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL