ياد و خاطره شهداي 15 خرداد گرامي باد.
    1398/03/14

    قيام خونين 15 خرداد سال 1342 حركت تاريخي انسان‌هاي مجاهدي بود كه با پيروي از امام خميني (ره) اعتراض خود را در مخالفت با سياست‌ها و اقدامات استبدادي و ضد ديني رژيم شاهنشاهي مطرح نمودند. در اين قيام علي رغم فضاي خفقان حاكم، ملت ايران با يكپارچگي و بيداري و اراده‌اي مصمّم به مقابله با حكومت ظلم و حاميان استعمارگر آن برخاستند.

    درخشش حضور و حركت وسيع و يكپارچه مردم مسلمان ايران در اين روز بزرگ، تحقق آمال و آرزوهاي ملت مسلمان ايران را در انقلاب اسلامي در بهمن ماه سال 1357 رقم زد.

    در سالروز قيام خونين 15 خرداد، ضمن ارج نهادن به مقام و منزلت همه شهدا و ايثارگران بر ارواح پر فتوح جمله شهداي اسلام و انقلاب اسلامي، به ويژه شهداي قيام خونين پانزده خرداد درود مي‌فرستيم و راه روشن امام خميني (ره) را با تبعيت از مقام عظماي ولايت به ثبات قدم، مي پوييم.